søndag den 6. maj 2012

Har indsendt ansøgning om Opdretterpris 2012 til Norsk Gordon Setter Klubb

Vi har for nylig indsendt en ansøgning til NGK om at kuldet mellem Pil og Bechham får tildelt Opdretter prisen. De forudsætninger NGK lægger til grund, ser det ud til at kuldet opfylder. Forudsætningerne er følgende:Hedersbevisningen kan tildeles oppdrettere som kan vise til fremragende resultater i et og samme kull på jaktprøver:
  • Minst 2 av hundene i kullet skal ha oppnådd 1.AK.
  • I tillegg skal minst 1 hund (utover de 2 nevnte) ha oppnådd 1.AK, 2.AK eller 1.UK.
  • Når det gjelder foreldredyrene kreves det at tispa er norsk født eller norsk eid.
  • Oppdretter må være medlem i NGK.
  • Hundene som utløser prisen skal være utstillingspremierte.
Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater innen kullet har fylt 6 år. Dette må dokumenteres med sted og dato for premieringer. Kullet som er aktuelt for prisen skal også vurderes av avlsrådet med hensyn til helse og gemytt. Det påhviler også NGK’s avlsråd å vurdere aktuelle oppdrettere med tanke på integritet og seriøsitet.
Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidelige former i forbindelse med NGK sin generalforsamling, jubileum eller lignende. Oppdretterprisens statutter fastsettes av NGK’s avlsråd og trer i kraft umiddelbart, men gjelder for kull født senere enn 31.12.2005.

29. september 2009
Norsk Gordonsetterklub
Avlsrådet


Nedenstående ses kuldets kvalifikationer - vi væbner os med tilmodighed - til NGK generalforsamling i 2013. (det skal bemærkes at flere af hundene har yderligere fine præmieringer i form af 2. præmier)

Kuldet er født den 9.12.2008 – pt. er de således 3 1/2 år gamle.
Opdrætter:
Kennel Østjylland

Moren er den norsk fødte: Hammarkleivas Ze-Pil  20959/2003 (Opdretter Jan Ove Bratset) HD status A
Faren er: Nørre Løgums Beckham 20475/2004 – HD Status A
Indavlsgraden er: 0 %

Følgende i kuldet har opnået præmieringer:

Østjyllands PB Fie DK01365/2009
Udstilling: Very Good 29.5.2011 – anerkendt DGSK udstilling ved Give
HD status: A
Jagtprøver: 1 X 1.UK 10.4.2010 ved Holbæk – 1 X 1.AK 10.9.2010 ved Fyn FJD – 1 X 1.VK m. HP 1.10.2010 ved Hejnsvig –  1 X 1.AK 1.4.2011 ved Rødekro - 1 X 1.BLK 5.10.2011 ved Bramming.

Østjyllands PB Freja DK01367/2009
Udstilling: Ikke udstillet
HD status: Ikke fotograferet
Jagtprøver: 1 X 1.AK 1.4.2011 ved Rødekro.

Østjyllands PB Inez DK01366/2009
Udstilling: Very Good 29.5.2011 anerkendt FJD udstilling ved Vissenbjerg
HD status: A
Jagtprøver: 1 X 1.UK 2.4.2010 ved Sønderjylland – 1 X 1.UK 8.9.2010 ved Rødekro – 1. 1.AK 16.2012 ved Kolding – 1 X 1.VK  1.4.2012 ved Rødekro.

Østjyllands PB Mal DK01372/2009
Udstilling: Very Good 6.8.2011 anderkendt DGSK udstilling ved Give
HD status: Ikke fotograferet
Jagtprøver: 1 X 1.UK 10.4.2010 ved Holbæk – 1.1.UK 16.4.2010 Dansk Jagthunde Derby – 1.1.AK 11.9.2011 ved Bramming – 1 X 1.AK 30.3.2012 ved Rødekro

Østjyllands PB Rass DK0137/2009
Udstilling: Ikke udstillet
HD status: Ikke fotograferet
Jagtprøver: 1 x 1.UK 9.4.2010 ved Holbæk – 1 X 1.BKL. 2011 ved Bramming – 1 X 4.VK 19.3.2012 ved Terkelsbøl – 1 X 1.AK 30.3.2012 ved Rødekro