lørdag den 28. maj 2011

Anton's indlæg til Jagthunden i juni 2011 om Dansk Jagthunde Derby

Nedenstående indlæg har Anton skrevet til Jagthundens juni nummer. Poul Erik og Søren kan sagtens have andre opfattelser.

Dansk Jagthunde Derby – en overvejelse værd.

 Dansk Jagthunde Derby skal i en 3 årig periode afvikles om foråret og det næste års tid bør bruges til at debattere fremtiden for Derbyet.

På generalforsamlingerne, i foråret 2012, kan der således laves de nødvendige indstillinger fra specialklubberne.

Nedenstående er undertegnedes personlige overvejelser i forbindelse med Derbyet og er således ikke udtryk for hverken DGSK eller FJD’s holdning. Overvejelserne er heller ikke ment som en kritik af de sidste 2 års Derby, som absolut er blevet dygtigt og professionelt afviklet.

Foråret er dog i forvejen kolossalt sammenpresset med prøveafviklinger fra medio marts til maksimalt medio april.

Om foråret er specialklubbernes hovedprøver højdepunktet for de fleste markprøvedeltagere, ligesom mange føler at de mister muligheden for kvalitetsklasse, i hvert fald den lørdag Derbyet hidtil har været planlagt på.

Derbyet trækker traditionelt mange ”engelske” deltagere og tilskuere, sådan skulle det også helst vedblive at være.

Der er ingen tvivl om, at den bedste afprøvnings tid i foråret, både af hensyn til terræn og færtforhold, er fra først i marts til først i april. I nogle år er endog de sidste 2 uger i februar særdeles brugbare.

Hverken FJD eller DJ ønsker, helt naturligt, at afgive deres traditionelle prøveweekender til afvikling af Derbyet, ligesom mange prøvedeltagere giver udtryk for at prøveafvikling på hverdage er ved at have nået en grænse.

Alle hovedprøver starter i dag om fredagen og samtlige DKK forårs vinderklasser er placeret på hverdage. Tillige vil DJ i foråret 2012 også afvikle et antal vinderklasser, uden at vi dog endnu ved, hvor mange prøver det drejer sig om. Her vil hverdagene sandsynligvis også blive taget i brug.

Skal man være rimelig sikker på optimal afvikling af Derbyet, både hvad angår vejrforhold, deltagere, terræner og færtforhold bør den placeres en weekend mellem den 20. og 30. marts.

Jeg tror dog ikke specialklubberne er villige til at afgive deres weekender til afvikling af Derbyet.

 Historisk startede Derbyet, som en vigtig avlsprøve om efteråret for Pointere, under 2 år, og først senere blev det samlede Dansk Jagthunde Derby en realitet, med deltagelse af de fire oprindelige engelske racer og senere også Breton.

Ser man på dagens situation har alle klubberne stort set deres egen UKK prøve i forbindelse med hovedprøven om foråret. Måske oven i købet med et samlet kvalitetsmæssigt niveau en lille tak højere end Dansk Jagthunde Derby, idet alle hunde her har opnået en 1. præmie i UK.

Som avlsprøve er UKK klassen heller ikke mindre betydningsfuld, idet alle hundene stort set er under 2 år, ligesom opdrætterne har mulighed for at se racen samlet. Dog er derbyet vigtigt i den henseende at alle afprøves her mod andre racer, så man undgår ”selvtilfredshed”.

Vintervejret kan være en hindring for en hensigtsmæssig placering af derbyet om foråret. Det har de sidste 2 år allerede vist.

Der vil derfor være svært, på grænsen til det umulige, at finde en forårs weekend hvor lørdag og søndag ikke er optaget af kvalitetsprøver.

Den vigtigste baggrund for at flytte derbyet til foråret, var argumentet om at det var blevet utroligt meget sværere at samle efterårsterræn til så mange hunde, ofte mellem 60 og 90, ligesom man mener, det er åbenlyst at chancerne er mere ligeligt fordelt om foråret end om efteråret.

En gennemgang af DPK og ESK årbog 2010 viser at, der i ungdomsklasse, er en præmierings procent om foråret, for Pointere og Engelsk settere, på 25,61 %, mens de samme racer om efteråret har en præmierings procent på 29,41 %.  Hvorfor chancerne skulle være ringere eller mere tilfældigt fordelt om efteråret vidner disse præmierings procenter ikke noget om.

I øvrigt, tilfældigt eller ej, ser man på 1. og 2. vinderen i år, placerede begges mødre sig som henholdsvis nr. 1 og 2 på efterårs Derbyet i 2006. De rigtige gener virker således til at være en større garanti for, at de rigtige hunde vinder, end årstiden.

Forslag til en løsning på problemerne kunne være:

1.      At gå tilbage til den oprindelige efterårsweekend, som stadig er ledig, eller finde en egnet weekend sidst i oktober, hvor hønsejagten er forbi og den værste jagtiver har lagt sig.
      (Problemerne med datoer om foråret løses hermed, ligesom man ikke ødelægger starten på hønsejagten. Efterafgrøder og bl.a. raps er også brugbare i oktober)

2.      Indføre at hundene skal være under 2 år på førstedagen af derbyet.
(Giver en bedre avlsmæssig værdi at se hundene unge og forholdsvis let dresserede)

3.      Indførelse af en 1. præmie i UK som kvalificering til deltagelse i Derbyet, alternativt en skriftlig dommerudtalelse om hundens egnethed.
(Hæver kvalitetsniveauet betragteligt og gør en 1. præmie i UK ekstra attraktiv at opnå. I dag kan man kun bruge den til deltagelse i UKK, samtidig løses en stor part af problemerne med at finde egnede terræner om efteråret, grundet noget færre deltagere)

Anslået vil der være maksimalt 30 – 40 hunde på en sådan prøve, men den bliver ikke mindre attraktiv at følge, hverken som tilskuer eller deltager, nok nærmere tvært i mod.

Med ønsket om en grundig debat på klubdage, samlinger og vintermøder.

Venlig hilsen

Anton Dahl

Bjert den 22.4.2011